aesthetic meaning in marathi: मराठीत “aesthetic” म्हणजे काय?

aesthetic meaning in marathi: “Aesthetic” हे इंग्रजी भाषेतील एक शब्द आहे ज्याचा अर्थ “सौंदर्यात्मक, कलात्मक, लाक्षणिक” असा होतो. मराठी भाषेत, या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहेत, जसे की “सौंदर्यपूर्ण, कलात्मक, लावण्यपूर्ण, सुरेख” इ.

aesthetic meaning in marathi

अर्थ:

“Aesthetic” शब्दाचा अर्थ काय आहे हे समजून घेण्यासाठी, त्याच्या दोन मुख्य घटकांना समजून घेणे आवश्यक आहे:

  • “Beauty” – हा शब्द सौंदर्य आणि आकर्षकतेचा अर्थ दर्शवतो.
  • “Good taste” – हा शब्द सुंदरतेचा आणि चांगल्या अभिरुचीचा अर्थ दर्शवतो.

हेही वाचा : edgy family meaning in marathi

“Aesthetic” शब्दाचा वापर एखाद्या गोष्टीच्या दिसण्यावर, वागणुकीवर किंवा शैलीबद्दल केला जाऊ शकतो. जर एखादी गोष्ट सुंदर, आकर्षक आणि चांगल्या अभिरुचीची असेल, तर ती “aesthetic” म्हणून वर्णन केली जाऊ शकते.

उदाहरणार्थ:

  • “Aesthetic painting” – सौंदर्यपूर्ण चित्र
  • “Aesthetic manners” – सौंदर्यपूर्ण वागणे
  • “Aesthetic writing style” – सौंदर्यपूर्ण लेखन शैली

उलटार्थी शब्द:

“Aesthetic” शब्दाच्या उलटार्थी शब्द म्हणजे “ugly”, “tasteless”, “unattractive” इ.

हेही वाचा : elegant meaning in marathi

अतिरिक्त माहिती:

“Aesthetics” हे तत्त्वज्ञानाची एक शाखा आहे जी सौंदर्य आणि अभिरुचीचा अभ्यास करते. हे सौंदर्याच्या स्वरूपावर, सौंदर्याची मूल्ये आणि सौंदर्याचे मूल्यांकन कसे केले जाते यावर चर्चा करते.

“Aesthetics” शब्दाचा वापर अनेकदा कला, संगीत आणि साहित्य यासारख्या सौंदर्यात्मक अनुभवांशी संबंधित गोष्टींसाठी केला जातो. तथापि, तो इतर क्षेत्रांमध्ये देखील वापरला जाऊ शकतो, जसे की डिझाइन, वास्तुकला आणि फॅशन.

निष्कर्ष:

“Aesthetic” हा एक सुंदर आणि चांगल्या अभिरुचीचा शब्द आहे. तो एखाद्या गोष्टीच्या दिसण्यावर, वागणुकीवर किंवा शैलीबद्दल केला जाऊ शकतो.

Leave a Comment