Agricultural Produce Market Committee Information in Marathi | कृषी उत्पन्न बाजार समिती माहिती

Agricultural Produce Market Committee Information in Marathi: भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 70% लोकसंख्या शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे एक महत्त्वाचे धोरण आहे. या उद्देशाने भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा तालुक्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

Agricultural Produce Market Committee Information in Marathi

कृषि उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना:

भारतातील पहिली कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्नूल येथे 1886 साली स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर, देशभरात अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. महाराष्ट्रात 1939 साली मुंबई कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (नियमन) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यान्वये महाराष्ट्रात 315 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

कृषि उत्पन्न बाजार समितीची कार्ये (Functions of Agricultural Produce Market Committee):

कृषि उत्पन्न बाजार समितीची प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळवण्यासाठी मदत करणे.
 • शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
 • शेतमालाची खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित करणे.
 • शेतमालाची गुणवत्ता राखणे.
 • शेतकऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देणे.

कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे फायदे:

कृषि उत्पन्न बाजार समितीमुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे होतात:

 • शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते.
 • शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होते.
 • शेतकऱ्यांना शेतमालाची खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने करता येते.
 • शेतकऱ्यांना शेतमालाची गुणवत्ता राखता येते.
 • शेतकऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध होतात.

कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे भविष्य:

कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळवण्यासाठी मदत होते. तथापि, या संस्थांचे कार्य अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सुधारणांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो:

 • बाजार समित्यांचे अधिक पारदर्शकपणे काम करणे.
 • बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे अधिक प्रतिनिधित्व करणे.
 • बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.

या सुधारणा केल्यास कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांसाठी अधिक लाभदायी ठरू शकतात.

HOME

Leave a Comment