Annasaheb patil mahamandal document list | अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कागदपत्रे

Annasaheb patil mahamandal document list: महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि विस्तार करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ कर्ज योजना राबवते. या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना 10 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.

Annasaheb patil mahamandal document list
Annasaheb patil mahamandal document list

Annasaheb patil mahamandal document list | अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कागदपत्रे खालीलप्रमाणे 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, लाभार्थ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

 • अर्जदाराचे ओळखपत्र: आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पासपोर्ट इ.
 • अर्जदाराचा रहिवासी दाखला: ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकाचा रहिवासी दाखला
 • जाताचा दाखला: शासनाने दिलेला जातीचा दाखला
 • उत्पन्नाचा दाखला: उत्पन्नकर दाखला, पगारपत्र इ.
 • व्यवसाय प्रकल्प अहवाल: व्यवसायाच्या गरजा आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपशीलवार अहवाल
 • कर्जाची आवश्यकता: कर्जाची गरज आणि त्याचा उद्देश स्पष्ट करणारे पत्र

याव्यतिरिक्त, व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रे देखील सादर करणे आवश्यक असू शकते. उदाहरणार्थ, जर व्यवसायासाठी वाहन खरेदी केले जात असेल, तर वाहनाची नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा पॉलिसी इ. सादर करणे आवश्यक असेल.

कागदपत्रे तयार करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:

 • कागदपत्रे स्पष्ट आणि वाचनीय असावीत.
 • सर्व कागदपत्रे वैध असावीत.
 • कागदपत्रांवर संबंधित अधिकारींचे सही आणि मुद्रांक असावा.

कागदपत्रे सादर करण्याच्या पद्धती:

 • ऑनलाइन: महामंडळाच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज फॉर्म भरावा लागतो.
 • महामंडळाच्या कार्यालयात: महामंडळाच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज फॉर्म भरावा लागतो.

कागदपत्रे तपासण्याची प्रक्रिया (Annasaheb patil mahamandal document list): 

अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची महामंडळाद्वारे तपासणी केली जाते. कागदपत्रे योग्य असल्याची खात्री झाल्यास, अर्जाची प्रक्रिया पुढे चालू होते.

कर्जाची मंजूरी:

अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, महामंडळाकडून कर्जाची मंजूरी दिली जाते. कर्जाची मंजूरी मिळाल्यानंतर, लाभार्थ्यांना कर्जाची रक्कम दिली जाते.

कर्जाची परतफेड:

कर्जाची परतफेड 5 वर्षांच्या आत करणे आवश्यक आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, लाभार्थ्यांना महामंडळाशी करार करावा लागतो.

कर्ज योजनाचा लाभ घेण्यासाठी काही टिप्स:

 • योजनेची माहिती काळजीपूर्वक वाचा.
 • योजनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रे तयार करा.
 • कागदपत्रे स्पष्ट आणि वाचनीय असतील याची खात्री करा.
 • कागदपत्रांवर संबंधित अधिकारींचे सही आणि मुद्रांक असतील याची खात्री करा.
 • ऑनलाइन अर्ज करणे सोपे आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना ही आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन, ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून किंवा विस्तार करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात.

राजमाता जिजाऊ यांची माहिती

Leave a Comment