edgy family meaning in marathi | एजीडी कुटुंबाचा अर्थ मराठीत

edgy family meaning in marathi: एजीडी कुटुंब हा एक शब्द आहे ज्याचा वापर सामान्यतः अशा कुटुंबांसाठी केला जातो जे पारंपारिक सामाजिक मानदंडांपासून वेगळे असतात. हे कुटुंब पारंपारिक लैंगिक भूमिकांपासून दूर असू शकतात, किंवा ते पारंपारिक सामाजिक मूल्यांशी सहमत नसू शकतात.

edgy family meaning in marathi |

एजीडी कुटुंबाचे काही वैशिष्ट्ये (edgy meaning in marathi):

  • पारंपारिक लैंगिक भूमिकांपासून दूर राहणे: एजीडी कुटुंबातील सदस्य पारंपारिक लैंगिक भूमिकांपासून दूर राहू शकतात. उदाहरणार्थ, एक पुरुष पितृत्वाची भूमिका घेऊ शकतो आणि एक महिला नोकरी करू शकते.

  • पारंपारिक सामाजिक मूल्यांशी सहमत न होणे: एजीडी कुटुंब पारंपारिक सामाजिक मूल्यांशी सहमत नसू शकतात. उदाहरणार्थ, एक एजीडी कुटुंब विवाह किंवा मुले होण्याची आवश्यकता मानू शकत नाही.

एजीडी कुटुंबाचे फायदे:

एजीडी कुटुंबाचे अनेक फायदे असू शकतात. ते अधिक समावेशक आणि स्वीकृतीदायक वातावरण प्रदान करू शकतात. ते सदस्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मार्गाने जगण्याची आणि व्यक्त होण्याची परवानगी देऊ शकतात.

एजीडी कुटुंबाचे तोटे:

एजीडी कुटुंबांमध्ये काही आव्हाने देखील असू शकतात. ते समाजातून नकारात्मक प्रतिक्रियांना सामोरे जाऊ शकतात. ते आर्थिकदृष्ट्या कठीण देखील असू शकतात, कारण ते पारंपारिक कुटुंबांपेक्षा कमी समर्थन प्रणाली असू शकतात.

निष्कर्ष:

एजीडी कुटुंब हे एक वैविध्यपूर्ण संकल्पना आहे ज्यामध्ये अनेक प्रकारचे कुटुंब समाविष्ट असू शकतात. ते पारंपारिक सामाजिक मानदंडांपासून वेगळे असू शकतात, परंतु ते अधिक समावेशक आणि स्वीकृतीदायक वातावरण प्रदान करू शकतात.

Leave a Comment