elegant meaning in marathi

elegant meaning in marathi: “Elegant” हे इंग्रजी भाषेतील एक शब्द आहे ज्याचा अर्थ “शोभिवंत, मोहक, लाक्षणिक” असा होतो. मराठी भाषेत, या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहेत, जसे की “शानदार, दिमाखदार, लावण्यपूर्ण, सुरेख” इ.

elegant meaning in marathi

उदाहरण:

  • “ती एक सुंदर आणि एलिगंट महिला आहे.”
  • “त्याने एका एलिगंट हॉटेलमध्ये लग्न केले.”
  • “त्याची एलिगंट गाडी शहरातून निघाली.”

अर्थ:

“Elegant” शब्दाचा अर्थ काय आहे हे समजून घेण्यासाठी, त्याच्या दोन मुख्य घटकांना समजून घेणे आवश्यक आहे:

  • “Gracefulness” – हा शब्द सौंदर्य आणि सौम्यतेचा अर्थ दर्शवतो.
  • “Good taste” – हा शब्द सुंदरतेचा आणि चांगल्या अभिरुचीचा अर्थ दर्शवतो.

“Elegant” शब्दाचा वापर एखाद्या गोष्टीच्या दिसण्यावर, वागणुकीवर किंवा शैलीबद्दल केला जाऊ शकतो. जर एखादी गोष्ट सुंदर, सौम्य आणि चांगल्या अभिरुचीची असेल, तर ती “elegant” म्हणून वर्णन केली जाऊ शकते.

हेही वाचा : Moye Moye Meaning in Marathi 

उदाहरणार्थ:

  • “Elegant dress” – सुंदर आणि सौम्य पोशाख
  • “Elegant manners” – सौम्य आणि शिष्ट वागणे
  • “Elegant writing style” – सुंदर आणि चांगल्या अभिरुचीची लेखन शैली

उलटार्थी शब्द:

“Elegant” शब्दाच्या उलटार्थी शब्द म्हणजे “clumsy”, “ugly”, “tasteless” इ.

“Elegant” हा एक सुंदर आणि चांगल्या अभिरुचीचा शब्द आहे. तो एखाद्या गोष्टीच्या दिसण्यावर, वागणुकीवर किंवा शैलीबद्दल केला जाऊ शकतो.

Leave a Comment