Embrace meaning in Marathi एम्ब्रेस म्हणजे काय?

Embrace meaning in Marathi: “Embrace” हा इंग्रजी भाषेतील एक शब्द आहे ज्याचा अर्थ “आलिंगन देणे, स्वीकारणे, अंगीकारणे” असा होतो. मराठी भाषेत, या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहेत, जसे की “मिठी मारणे, स्वीकारणे, स्वीकृती देणे, अंगिकारणे” इ.

Embrace meaning in Marathi

अर्थ (Embrace meaning in Marathi ):

“Embrace” शब्दाचा अर्थ काय आहे हे समजून घेण्यासाठी, त्याच्या दोन मुख्य घटकांना समजून घेणे आवश्यक आहे:

  • “Embrace” – हा शब्द एखाद्या गोष्टीचा स्वीकार करण्याचा किंवा त्याच्याशी एकरूप होण्याचा अर्थ दर्शवतो.
  • “Arms” – हा शब्द शरीराच्या दोन बाजूंना असलेल्या भागांचा अर्थ दर्शवतो.

हेही वाचा : Obsessed meaning in Marathi 

“Embrace” शब्दाचा वापर एखाद्या व्यक्ती, गोष्टी किंवा संकल्पनेचा स्वीकार करण्याचे वर्णन करण्यासाठी केला जातो. हे असे व्यक्ती असू शकतात जे एखाद्या गोष्टीशी जुळवून घेण्यास तयार असतात किंवा त्याच्याशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करतात.

उदाहरण:

  • “तो तिच्या प्रेमाचा स्वीकार करण्यासाठी तयार आहे.”
  • “तो आपल्या नवीन जीवनशैलीचा अंगीकार करण्यास तयार आहे.”
  • “ते त्यांच्या संस्कृतीचा स्वीकार करतात.”

उलटार्थी शब्द:

“Embrace” शब्दाच्या उलटार्थी शब्द म्हणजे “reject”, “deny”, “refuse” इ.

हेही वाचा : Goosebumps meaning in Marathi

निष्कर्ष:

“Embrace” हा एक सकारात्मक शब्द आहे जो एखाद्या व्यक्तीच्या वर्तनाचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा स्वीकार करण्यास तयार आहात किंवा त्याच्याशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करत आहात, तर तुम्ही या शब्दाचा वापर करू शकता.

Leave a Comment