English New Year information in marathi | इंग्रजी नववर्ष माहिती मराठी

English New Year information in marathi: इंग्रजी नववर्ष हे जगभरातील अनेक देशांमध्ये साजरे केले जाणारे एक महत्त्वाचे सण आहे. हे सण दरवर्षी जानेवारी महिन्याच्या 1 जानेवारी रोजी साजरे केले जाते.

English New Year information in marathi

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याची प्रथा रोमन साम्राज्यात सुरू झाली होती. रोमन लोक नवीन वर्षाची सुरुवात जून महिन्यात करत असत. नंतर, 46 मध्ये, रोमन सम्राट ज्युलियस सीझरने कालगणना बदलली आणि जानेवारी महिन्याच्या 1 ला नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यास सुरुवात केली.

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याच्या अनेक परंपरा आहेत. यामध्ये, फटाके फोडणे, नवीन कपडे घालणे, एकमेकांना भेटवस्तू देणे आणि नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे यांचा समावेश होतो. इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्यासाठी अनेक विविध प्रकारचे कार्यक्रम देखील आयोजित केले जातात. यामध्ये, पार्ट्या, मेळावे आणि जुन्या वर्षाची रात्रीचे उत्सव यांचा समावेश होतो.

इंग्रजी नववर्ष भारतात देखील साजरे केले जाते. भारतातील अनेक शहरांमध्ये नवीन वर्षाच्या निमित्ताने उत्सव साजरे केले जातात. या उत्सवांमध्ये, फटाके फोडणे, नवीन कपडे घालणे, एकमेकांना भेटवस्तू देणे आणि नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे यांचा समावेश होतो.

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याच्या काही विशिष्ट परंपरा खालीलप्रमाणे आहेत:

  • फटाके फोडणे: इंग्रजी नववर्षाच्या रात्री फटाके फोडणे ही एक लोकप्रिय परंपरा आहे. फटाके फोडणे हे नविन वर्षाची सुरुवात उत्साहात साजरी करण्याचे एक मार्ग आहे.
  • नवीन कपडे घालणे: इंग्रजी नववर्षाच्या दिवशी नवीन कपडे घालणे ही एक नशीबवान मानली जाते. नवीन कपडे घालणे हे नवीन वर्षात नवीन सुरुवात करण्याचे एक प्रतीक आहे.
  • एकमेकांना भेटवस्तू देणे: इंग्रजी नववर्षाच्या दिवशी एकमेकांना भेटवस्तू देणे ही एक सामान्य परंपरा आहे. भेटवस्तू देणे हे एकमेकांच्या मैत्री आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे.
  • नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे: इंग्रजी नववर्षाच्या दिवशी नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे ही एक महत्त्वाची परंपरा आहे. नवीन वर्षात आनंद, समृद्धी आणि आरोग्य मिळावे यासाठी प्रार्थना केली जाते.

इंग्रजी नववर्ष हे एक आनंददायी आणि उत्साही सण आहे. हा सण नवीन सुरुवातीचे प्रतीक आहे.

हेही वाचा : 26 जानेवारी विषयी माहिती मराठी

इंग्रजी नववर्षाचा इतिहास (History of the English New Year)

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याची प्रथा रोमन साम्राज्यात सुरू झाली होती. रोमन लोक नवीन वर्षाची सुरुवात जून महिन्यात करत असत. नंतर, 46 मध्ये, रोमन सम्राट ज्युलियस सीझरने कालगणना बदलली आणि जानेवारी महिन्याच्या 1 ला नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यास सुरुवात केली.

इंग्रजी लोकांनी रोमन साम्राज्याचा प्रभाव स्वीकारला आणि त्यांनी देखील जानेवारी महिन्याच्या 1 ला नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यास सुरुवात केली. इंग्लंडमध्ये, इंग्रजी नववर्ष प्रथम 11वी शतकात साजरे केले गेले.

1752 मध्ये, ग्रिगोरियन कॅलेंडर इंग्लंडमध्ये लागू करण्यात आले. ग्रिगोरियन कॅलेंडरनुसार, नवीन वर्षाची सुरुवात जानेवारी महिन्याच्या 1 ला होते. म्हणून, इंग्लंडमध्ये नवीन वर्ष साजरे करण्याची प्रथा आजही चालू आहे.

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याच्या काही पारंपारिक परंपरा रोमन साम्राज्यातून आल्या आहेत. यामध्ये, फटाके फोडणे, नवीन कपडे घालणे, एकमेकांना भेटवस्तू देणे आणि नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे यांचा समावेश होतो.

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याच्या काही आधुनिक परंपरा 20 व्या शतकात विकसित झाल्या आहेत. यामध्ये, पार्ट्या, मेळावे आणि जुन्या वर्षाची रात्रीचे उत्सव यांचा समावेश होतो.

इंग्रजी नववर्षाचे महत्त्व (Significance of English New Year)

इंग्रजी नववर्ष हे जगभरातील अनेक देशांमध्ये साजरे केले जाणारे एक महत्त्वाचे सण आहे. हे सण नवीन सुरुवातीचे प्रतीक आहे. नवीन वर्षाच्या आगमनाने, लोक नवीन संधी आणि नवीन आशा घेऊन नवीन वर्षात प्रवेश करतात.

पारंपारिक उत्सव आणि प्रथा (Traditional English New Year celebrations and customs)

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याच्या अनेक पारंपारिक पद्धती आहेत. यामध्ये, फटाके फोडणे, नवीन कपडे घालणे, एकमेकांना भेटवस्तू देणे आणि नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे यांचा समावेश होतो.

फटाके फोडणे ही इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याची एक लोकप्रिय परंपरा आहे. फटाके फोडणे हे नविन वर्षाची सुरुवात उत्साहात साजरी करण्याचे एक मार्ग आहे. फटाके फोडण्याची परंपरा रोमन साम्राज्यातून आली आहे. रोमन लोक नवीन वर्षाच्या रात्री फटाके फोडून वाईट आत्म्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करत असत.

नवीन कपडे घालणे ही इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याची एक नशीबवान मानली जाते. नवीन कपडे घालणे हे नवीन वर्षात नवीन सुरुवात करण्याचे एक प्रतीक आहे. नवीन कपडे घालण्याची परंपरा मूळतः मध्ययुगात सुरू झाली होती. मध्ययुगीन लोक नवीन वर्षात नवीन कपडे घालून नवीन वर्षाची सुरुवात शुभ स्वरुपात करण्याचा प्रयत्न करत असत.

एकमेकांना भेटवस्तू देणे ही इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याची एक सामान्य परंपरा आहे. भेटवस्तू देणे हे एकमेकांच्या मैत्री आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. भेटवस्तू देण्याची परंपरा रोमन साम्राज्यातून आली आहे. रोमन लोक नवीन वर्षाच्या दिवशी एकमेकांना भेटवस्तू देऊन एकमेकांना आनंद देण्याचा प्रयत्न करत असत.

नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे ही इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याची एक महत्त्वाची परंपरा आहे. नवीन वर्षात आनंद, समृद्धी आणि आरोग्य मिळावे यासाठी प्रार्थना केली जाते. नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करण्याची परंपरा मध्ययुगात सुरू झाली होती. मध्ययुगीन लोक नवीन वर्षात आनंदी आणि समृद्ध जीवन जगावे यासाठी प्रार्थना करत असत.

हेही वाचा : नवीन वर्ष शुभेच्छा संदेश मराठी

आधुनिक उत्सव आणि प्रथा

इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याच्या पारंपारिक पद्धतींव्यतिरिक्त, अनेक आधुनिक पद्धती देखील विकसित झाल्या आहेत. यामध्ये, पार्ट्या, मेळावे आणि जुन्या वर्षाची रात्रीचे उत्सव यांचा समावेश होतो.

पार्ट्या ही इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याचा एक लोकप्रिय मार्ग आहे. पार्ट्यांमध्ये, लोक एकत्र येतात आणि नवीन वर्षाची सुरुवात उत्साहात साजरी करतात. पार्ट्यांमध्ये, नृत्य, गायन, खाणे-पिणे आणि फटाके फोडणे यासारखे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

मेळावे ही इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याचा आणखी एक लोकप्रिय मार्ग आहे. मेळाव्यांमध्ये, लोक एकत्र येतात आणि नवीन वर्षाच्या आगमनाबद्दल चर्चा करतात. मेळाव्यांमध्ये, संगीत, नृत्य आणि खाणे-पिणे यासारखे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

जुन्या वर्षाची रात्रीचे उत्सव हे इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याचा एक विशेष प्रकार आहे. जुन्या वर्षाच्या रात्री, लोक एकत्र येतात आणि मध्यरात्रीपर्यंत उत्सव साजरा करतात. जुन्या वर्षाच्या रात्रीच्या उत्सवांमध्ये, फटाके फोडणे, नृत्य, गायन आणि नवीन वर्षासाठी प्रार्थना करणे यासारखे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

निष्कर्ष

इंग्रजी नववर्ष हे जगभरातील अनेक देशांमध्ये साजरे केले जाणारे एक महत्त्वाचे सण आहे. हे सण दरवर्षी जानेवारी महिन्याच्या 1 जानेवारी रोजी साजरे केले जाते. इंग्रजी नववर्ष साजरे करण्याच्या अनेक पारंपारिक आणि आधुनिक पद्धती आहेत. या पद्धतींद्वारे, लोक नवीन वर्षाची सुरुवात उत्साहात साजरी करतात.

Leave a Comment