Global family day information in marathi | जागतिक कुटुंब दिन मराठी माहिती

Global family day information in marathi: जागतिक कुटुंब दिन हा दरवर्षी 15 मे रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी साजरा केला जातो. हा दिवस कुटुंबातील सदस्य एकत्र येऊन एकमेकांना प्रेम आणि मदत देण्याची संधी प्रदान करतो.

Global family day information in marathi

जागतिक कुटुंब दिनाची स्थापना 1993 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी केली होती. या दिवसाची घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभेने 20 डिसेंबर 1993 रोजी केली होती. या दिवशी, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशांनी कुटुंबाच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकण्यासाठी आणि कुटुंबांना समर्थन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित केले जातात.

जागतिक कुटुंब दिनाचा इतिहास (History of World Family Day)

जागतिक कुटुंब दिनाची स्थापना 1993 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी केली होती. या दिवसाची घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभेने 20 डिसेंबर 1993 रोजी केली होती. या दिवशी, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशांनी कुटुंबाच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकण्यासाठी आणि कुटुंबांना समर्थन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित केले जातात.

जागतिक कुटुंब दिनाची स्थापना करण्यामागे अनेक कारणे होती. त्यापैकी एक कारण म्हणजे कुटुंबाच्या महत्त्वावर जागरूकता निर्माण करणे. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंब हे समाजाचे मूलभूत घटक आहे. कुटुंब हे व्यक्ती आणि समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे.

दुसरे कारण म्हणजे कुटुंबांना समर्थन देणे. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, जगभरातील अनेक कुटुंबांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या समस्यांमध्ये गरीबी, बेरोजगारी, अल्पसंख्याक समस्या, लैंगिक हिंसा आणि बालमजुरी यांचा समावेश होतो. जागतिक कुटुंब दिन साजरे करून, संयुक्त राष्ट्र या समस्यांना तोंड देण्यासाठी कुटुंबांना समर्थन देण्याचा प्रयत्न करते.

जागतिक कुटुंब दिन हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे. हा दिवस आपल्याला आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रेम आणि मदत देण्याची संधी प्रदान करतो.

हेही वाचा : मेरी ख्रिसमसचा मराठीत अर्थ

जागतिक कुटुंब दिनाचे महत्त्व (Significance of World Family Day)

जागतिक कुटुंब दिनाचे अनेक महत्त्व आहे. त्यापैकी काही महत्त्वाचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करणे: जागतिक कुटुंब दिन साजरे करून, आपण कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. हा दिवस आपल्याला आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रेम आणि मदत देण्याची संधी प्रदान करतो.
 • कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र येण्याची संधी प्रदान करणे: जागतिक कुटुंब दिन हा कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र येण्याची संधी आहे. या दिवशी, कुटुंबातील सदस्य एकत्र येऊन एकमेकांना प्रेम आणि मदत देऊ शकतात.
 • कुटुंबांना समर्थन देणे: जागतिक कुटुंब दिन हा कुटुंबांना समर्थन देण्याचा दिवस आहे. या दिवशी, संयुक्त राष्ट्र आणि इतर संस्था कुटुंबांना त्यांच्या समस्यांवर मात करण्यास मदत करतात.
 • कुटुंबातील संघर्ष कमी करणे: जागतिक कुटुंब दिन साजरे करून, आपण कुटुंबातील संघर्ष कमी करण्यास मदत करू शकतो. हा दिवस आपल्याला आपल्या कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधण्यास आणि त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यास मदत करतो.
 • कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सकारात्मक संबंध निर्माण करणे: जागतिक कुटुंब दिन साजरे करून, आपण कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सकारात्मक संबंध निर्माण करण्यास मदत करू शकतो. हा दिवस आपल्याला आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रेम आणि मदत देण्यास प्रेरित करतो.

जागतिक कुटुंब दिनाचे उद्दिष्टे (Objectives of World Family Day)

जागतिक कुटुंब दिन साजरे करण्याचे अनेक उद्दिष्टे आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

 • कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करणे
 • कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र येण्याची संधी प्रदान करणे
 • कुटुंबांना समर्थन देणे
 • कुटुंबातील संघर्ष कमी करणे
 • कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सकारात्मक संबंध निर्माण करणे

जागतिक कुटुंब दिन साजरा कसा करावा? (How to celebrate World Family Day?)

जागतिक कुटुंब दिन साजरा करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

 • आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे
 • आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रेम आणि मदत देणे
 • आपल्या कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधणे
 • आपल्या कुटुंबातील समस्यांवर चर्चा करणे
 • आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करणे

हेही वाचा : भारतीय लष्करी वैद्यकीय दल स्थापना दिन माहिती मराठी

जागतिक कुटुंब दिन (World Family Day)

प्रश्न: जागतिक कुटुंब दिनाची घोषणा कोणी केली?

उत्तर: जागतिक कुटुंब दिनाची घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभेने 20 डिसेंबर 1993 रोजी केली होती.

प्रश्न: जागतिक कुटुंब दिन साजरा करण्याचे उद्दिष्ट काय आहे?

उत्तर: जागतिक कुटुंब दिन साजरा करण्याचे अनेक उद्दिष्टे आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

 • कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करणे
 • कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र येण्याची संधी प्रदान करणे
 • कुटुंबांना समर्थन देणे
 • कुटुंबातील संघर्ष कमी करणे
 • कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सकारात्मक संबंध निर्माण करणे

प्रश्न: जागतिक कुटुंब दिन कसा साजरा केला जातो?

उत्तर: जागतिक कुटुंब दिन साजरा करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

 • आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे
 • आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रेम आणि मदत देणे
 • आपल्या कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधणे
 • आपल्या कुटुंबातील समस्यांवर चर्चा करणे
 • आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करणे

प्रश्न: जागतिक कुटुंब दिन हा कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा दिवस का आहे?

उत्तर: जागतिक कुटुंब दिन (Global family day information in marathi) हा कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा दिवस आहे कारण कुटुंब हे समाजाचे मूलभूत घटक आहे. कुटुंब हे व्यक्ती आणि समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे.

जागतिक कुटुंब दिन हा कुटुंबाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा दिवस आहे. हा दिवस आपल्याला आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रेम आणि मदत देण्याची संधी प्रदान करतो.

Leave a Comment