Jal jeevan mission scheme information in marathi | जल जीवन मिशन योजना मराठी माहिती

jal jeevan mission scheme information in marathi: जल जीवन मिशन ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण भारतातील सर्व घरांना २०२४ पर्यंत नळाचे पाणी पुरवणे हा आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी महत्त्वाची पाऊल आहे.

Jal jeevan mission scheme information in marathi

योजनेचे उद्दिष्टे

जल जीवन मिशनचे मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • ग्रामीण भारतातील सर्व घरांना २०२४ पर्यंत नळाचे पाणी पुरवणे.
  • ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्य आणि कल्याणात सुधारणा करणे.
  • ग्रामीण भागातील महिलांच्या जीवनात सुलभता आणणे.

योजनेची व्याप्ती

जल जीवन मिशन ग्रामीण भारतातील सर्व घरांना नळाचे पाणी पुरवण्यासाठी कार्य करते. यामध्ये शहरी भागातील झोपडपट्टीतील लोकांना नळाचे पाणी पुरवणे देखील समाविष्ट आहे.

योजनेची अंमलबजावणी

जल जीवन मिशनची अंमलबजावणी राज्य सरकारांद्वारे केली जाते. यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आर्थिक मदत देते.

योजनाची प्रगती

जल जीवन मिशन योजना चांगली प्रगती करत आहे. २०२२ पर्यंत, देशातील ८० टक्के घरांना नळाचे पाणी पुरवले जात आहे.

जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण भागातील लोकांना अनेक फायदे देईल. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

  • आरोग्य सुधारणा: नळाचे पाणी पिण्यामुळे पोटाचे रोग, मलेरिया, टाइफॉइड आणि कॉलरा यांसारख्या आजार होण्याचा धोका कमी होतो.
  • कल्याण सुधारणा: नळाचे पाणी पुरवल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत सुधारणा होण्यास मदत होते.
  • जीवनात सुलभता: नळाचे पाणी पुरवल्याने ग्रामीण भागातील महिलांच्या जीवनात सुलभता येते. त्यांना पाणी आणण्यासाठी जाण्यासाठी वेळ आणि श्रम वाचतात.

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्य, कल्याण आणि जीवनात सुलभता आणण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना चांगली प्रगती करत आहे आणि २०२४ पर्यंत ग्रामीण भारतातील सर्व घरांना नळाचे पाणी पुरवण्याचा उद्दिष्ट साध्य करेल अशी अपेक्षा आहे.

Leave a Comment