Section 6 Information in Marathi | कलम ६ माहिती मराठी

Section 6 Information in Marathi: भारतीय दंड संहितेचा कलम ६ हा सर्वसाधारण स्पष्टीकरणे या प्रकरणात येतो. या कलमानुसार, संहितेमध्ये दिलेली व्याख्या अपवाद लक्षात घेऊनच वाचावयोचे आहेत.

Section 6 Information in Marathi

कलम ६ चे वर्णन:

कलम ६ मध्ये असे म्हटले आहे की, “या संहितेत दिलेली व्याख्या अपवाद लक्षात घेऊनच वाचावयोचे आहेत.” याचा अर्थ असा की, जर संहितेमध्ये एखाद्या शब्दाची व्याख्या दिली असेल, तर त्या व्याख्येचा अर्थ समजून घेण्यासाठी त्या अपवादांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

*उदाहरणार्थ, कलम ३४ मध्ये असे म्हटले आहे की, “जर एखाद्या अपराधाचे दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र करून केले तर ते सर्वजण त्या अपराधाचे गुन्हेगार ठरतील.” या कलमानुसार, जर दोन व्यक्ती एकत्र करून चोरी केली तर ते दोघेही गुन्हेगार ठरतील.

हेही वाचा : संपूर्ण कलमांची माहिती पहा इथे 

परंतु, कलम ६ नुसार, या अपवादाचा विचार करणे आवश्यक आहे. कलम ३५ मध्ये असे म्हटले आहे की, “जर एखाद्या अपराधाचे दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र करून केले आणि त्यापैकी एखादी व्यक्ती अपराध करण्यास जबाबदार नसेल, तर इतर व्यक्ती गुन्हेगार ठरणार नाहीत.” याचा अर्थ असा की, जर दोन व्यक्ती एकत्र करून चोरी केली, परंतु त्यापैकी एक व्यक्ती चोरी करण्यास जबाबदार नसेल, तर त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवले जाणार नाही.

निष्कर्ष:

भारतीय दंड संहितेचा कलम ६ हा एक महत्त्वाचा कलम आहे. या कलमाचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे कारण तो संहितेतील इतर कलमांचे अर्थ समजून घेण्यास मदत करतो.

Leave a Comment