Section 8 Information in Marathi | कलम ८ माहिती मराठी

Section 8 Information in Marathi: भारतीय दंड संहितेच्या कलम 8 मध्ये माहिती प्रकट करण्याबाबत काही अपवाद नमूद केले आहेत. या अपवादांमुळे सरकारला काही प्रकारची माहिती प्रकट करण्यापासून परवानगी मिळते.

Section 8 Information in Marathi

कलम 8 मध्ये नमूद केलेले अपवाद खालीलप्रमाणे आहेत:

  • सार्वजनिक आरोग्य किंवा सुरक्षा: जर एखाद्या माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल, तर सरकार त्या माहितीला गुप्त ठेवू शकते.
  • राष्ट्रीय सुरक्षा: जर एखाद्या माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, तर सरकार त्या माहितीला गुप्त ठेवू शकते.
  • देशाचे हित: जर एखाद्या माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे देशाचे हित धोक्यात येईल, तर सरकार त्या माहितीला गुप्त ठेवू शकते.
  • वैयक्तिक गोपनीयता: जर एखाद्या माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक गोपनीयता धोक्यात येईल, तर सरकार त्या माहितीला गुप्त ठेवू शकते.
  • न्यायिक प्रक्रिया: जर एखाद्या माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे न्यायिक प्रक्रिया बाधित होईल, तर सरकार त्या माहितीला गुप्त ठेवू शकते.

हेही वाचा : संपूर्ण कलमांची माहिती पहा इथे 

कलम 8 मधील अपवादांचा वापर करून सरकार खालील प्रकारची माहिती गुप्त ठेवू शकते:

  • गुप्तचर माहिती
  • सुरक्षा माहिती
  • आर्थिक माहिती
  • सामाजिक माहिती
  • वैयक्तिक माहिती

कलम 8 मधील अपवादांमुळे सरकारला काही महत्त्वपूर्ण माहिती गुप्त ठेवता येते. यामुळे देशाची सुरक्षा आणि लोकांचे हित जपण्यास मदत होते. तथापि, या अपवादांचा वापर करून सरकार चुकीची माहिती लपवू शकते. त्यामुळे सरकार या अपवादांचा वापर करून जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment