What is Vakalatnama? । वकालतनामा म्हणजे काय?

वकालतनामा, (Vakalatnama) ज्याला वकालत पत्र किंवा वकिल पत्र म्हणून देखील ओळखले जाते, हे एक लिखित करार आहे ज्यामध्ये एक व्यक्ती (मुवक्किल) दुसर्‍या …

Read more