दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीन कौशल्य योजना (DDUGKY)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीन कौशल्य योजना (DDUGKY) ही भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी एक कौशल्य विकास योजना आहे. ही योजना …

Read more