Bailpola: बैलपोळ्यावर दुष्काळाचे सावट, तीन महिन्यानंतरही अपुरा पाऊस

Bailpola

Bailpola: बैलपोळ्यावर दुष्काळाचे सावट, तीन महिन्यानंतरही अपुरा पाऊस बैलपोळा, 14 सप्टेंबर 2023: बैलपोळ्यावर दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. तीन महिन्यानंतरही अद्याप पुरेसा पाऊस …

Read more