Chandrayaan 3 : चंद्रयान 3 नं पाठवले चंद्राचे फोटो, ‘चांदोमामा’ जवळून दिसतो तरी कसा? तुम्हीच एकदा पाहाच

चांद्रयान-3 नं पाठवले चंद्राचे फोटो, ‘चांदोमामा’ जवळून दिसतो तरी कसा? तुम्हीच पाहा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इसरो) चा चांद्रयान-3 मिशन यशस्वी झाला …

Read more