Vyankatesh stotra marathi व्यंकटेश स्तोत्र मराठी pdf

व्यंकटेश स्तोत्र मराठी pdf: व्यंकटेश स्तोत्र हे भगवान विष्णूच्या विष्णुपद अवताराचे एक प्रसिद्ध स्तोत्र आहे. हे स्तोत्र 10 वेळा वाचल्याने विघ्नेश्वर विष्णू प्रसन्न होतात असे मानले जाते.

vyankatesh stotra marathi
vyankatesh stotra marathi

स्तोत्र (vyankatesh stotra marathi)

ऊँ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।

अर्थ:

हे वक्रतुंड महाकाय, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी भगवान, सर्व कार्यात मला विघ्न नकोसे करा.

श्री गणेशः

एकदन्तं चतुर्बाहुं, लम्बोदरं सुपुष्टय। वक्रतुण्डं महाकायं, गजवदनं विघ्नेश्वरम्।।

अर्थ:

एक दांत, चार हात, मोठ्या पोटाचा, वक्रतुंड, महाकाय, गजमुख, विघ्नहर्ता भगवान गणेश.

वक्रतुण्डं कपिध्वजं, हेरम्बं धृतजङ्गमम्। भक्तप्रियं सदा विघ्नेश्वरं नमामि विघ्नेश्वरम्।।

अर्थ:

वक्रतुंड, कपिध्वज, हेरंब, धृतजंघा, भक्तप्रिय, विघ्नहर्ता भगवान विघ्नेश्वर.

श्री विष्णुः

अष्टभुजादियुक्तं च, त्रिशूलपरिगृह्य। सुरसुरांश्च भक्तान् सदा रक्षतु विघ्नेश्वरः।।

अर्थ:

आठ हात असलेला, त्रिशूलधारी, देव आणि देवतांचा रक्षक, भक्तांना नेहमी रक्षणारा विघ्नेश्वर.

स्तोत्राचा अर्थ (vyankatesh stotra pdf)

या स्तोत्रात भगवान विष्णूच्या विष्णुपद अवताराची स्तुती केली आहे. स्तोत्राच्या सुरुवातीला भगवान विष्णूला विघ्नहर्ता म्हणून नमस्कार केला आहे. मग भगवान गणेशाची स्तुती केली आहे. शेवटी, भगवान विष्णूच्या विष्णुपद अवताराला नमस्कार केला आहे.

स्तोत्राचे महत्त्व

व्यंकटेश स्तोत्र हे एक शक्तिशाली स्तोत्र आहे. हे स्तोत्र 10 वेळा वाचल्याने विघ्नेश्वर विष्णू प्रसन्न होतात असे मानले जाते. विघ्नेश्वर विष्णू प्रसन्न झाल्यास, आपल्या सर्व कार्यात विघ्न दूर होतात आणि आपल्या कार्यात सफलता मिळते.

स्तोत्र कसे वाचावे

व्यंकटेश स्तोत्र हे शांत आणि प्रसन्न मनाने वाचावे. स्तोत्र वाचताना मनात भगवान विष्णूच्या विष्णुपद अवताराची कल्पना करावी. स्तोत्र वाचल्याने आपल्या मनात शांती आणि आनंद प्राप्त होतो.

नरसोबाची वाडी माहिती पहा इथे

स्तोत्राचे लाभ (vyankatesh stotra sanskrit pdf)

व्यंकटेश स्तोत्राचे नियमित पठण केल्याने खालील लाभ होतात:

  • विघ्न दूर होतात
  • कार्यात सफलता मिळते
  • मन शांत आणि आनंदी होते
  • आत्मविश्वास वाढतो
  • जीवनात सुख आणि समृद्धी येते

स्तोत्राचे गायन

व्यंकटेश स्तोत्राचे गायनही खूप लाभदायक आहे. स्तोत्राचे गायन केल्याने मन प्रसन्न होते आणि आपल्या आवाजात सौंदर्य येते.

Leave a Comment