What is Vakalatnama? । वकालतनामा म्हणजे काय?

वकालतनामा, (Vakalatnama) ज्याला वकालत पत्र किंवा वकिल पत्र म्हणून देखील ओळखले जाते, हे एक लिखित करार आहे ज्यामध्ये एक व्यक्ती (मुवक्किल) दुसर्‍या व्यक्तीला (वकील) त्याच्या वतीने कायदेशीर कार्ये करण्यासाठी अधिकृत करते.

वकालतनामामध्ये वकील आणि मुवक्किल यांच्यातील करारातील सर्व महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती समाविष्ट असतात, ज्यात मुवक्किलाचे नाव, वकीलाचे नाव, वकीलाला प्रदान केलेल्या कायदेशीर कार्यांची यादी आणि वकीलाच्या फीचे विवरण यांचा समावेश होतो.

वकालतनामा म्हणजे काय? ।What is Vakalatnama?

वकालतनामा हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो वकील आणि मुवक्किल यांच्यातील संबंधांचे नियमन करतो. तो वकीलाला त्याच्या मुवक्किलाच्या वतीने कायदेशीर कार्ये करण्याची अधिकृतता प्रदान करतो आणि वकील आणि मुवक्किल यांच्यातील जबाबदाऱ्या आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो.

हेही वाचा : विविध ऋणदातांकडून ऑफर कशी मिळवली पाहिजे?

वकालतनामा तयार करताना, वकील आणि मुवक्किलांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:

  • वकालतनामामध्ये वकील आणि मुवक्किल यांच्यातील सर्व महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती स्पष्टपणे आणि संक्षिप्तपणे समाविष्ट असाव्यात.
  • वकालतनामामध्ये मुवक्किलाचे नाव, वकीलाचे नाव, वकीलाला प्रदान केलेल्या कायदेशीर कार्यांची यादी आणि वकीलाच्या फीचे विवरण यांचा समाविष्ट असावा.
  • वकालतनामा दोन्ही पक्षांकडून स्वाक्षरी केलेला असावा आणि तिसर्‍या पक्षाद्वारे साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केलेला असावा.

वकालतनामा नसेल, तर वकील त्याच्या मुवक्किलाच्या वतीने कायदेशीर कार्ये करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, वकील आणि मुवक्किल यांच्यातील संबंधांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते आणि वाद उद्भवू शकतात.

वकालतनामांचे विविध प्रकार आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

  • सर्वसमावेशक वकालतनामा: हा वकालतनामा वकीलाला त्याच्या मुवक्किलाच्या वतीने कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्ये करण्याची अधिकृतता प्रदान करतो.
  • विशेष वकालतनामा: हा वकालतनामा वकीलाला त्याच्या मुवक्किलाच्या वतीने फक्त विशिष्ट प्रकारची कायदेशीर कार्ये करण्याची अधिकृतता प्रदान करतो.
  • सीमित वकालतनामा: हा वकालतनामा वकीलाला त्याच्या मुवक्किलाच्या वतीने फक्त विशिष्ट कायदेशीर कार्ये करण्याची अधिकृतता प्रदान करतो, परंतु त्याला विशिष्ट प्रकारची कायदेशीर कार्ये करण्यास प्रतिबंधित करते.

वकालतनामा हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो वकील आणि मुवक्किल यांच्यातील संबंधांचे नियमन करतो. वकील आणि मुवक्किलांनी वकालतनामा तयार करताना काळजीपूर्वक विचार करणे आणि सर्व महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती स्पष्टपणे आणि संक्षिप्तपणे समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment